Naša duhovnost

Don Bosco

Sveti Ivan Bosco ili popularno zvan don Bosco svetac je iz 19.stoljeća, razdoblja političkih promjena i industrijske revolucije, vremena velikih promjena čije je potrebe jasno uočavao i duboko osjećao. Osobito je zapazio opasnosti koje prijete mladima u tom novom svijetu u nastajanju. Sve je jasnije vidio što se događa s njima. I mladi postaju njegov životni izbor. Njegov je životni stav u tome: biti s njima. Mladost je sama po sebi providonosno dobro svakog društva. Tom“najnježnijem i najdragocjenijem dijelu ljudskog društva“, kako je znao govoriti, posvetit će čitavog sebe. Od ranog djetinjstva trajno se hranio najživotnijim snagama svoga naroda, a u njemu će i započeti utjelovljivati najbolje vrijednost. Ali njegovo će djelo ubrzo prijeći granice u kojima je „začeto“.

U njegovu životu opredjeljenje za mlade predstavlja jedan od najdjelotvornijih načina pastorala. Svjestan porasta njihove društvene važnosti, nije se obeshrabrio nepovjerenjem i „neprijateljskim“ stavom svojih suvremenika, pa i crkvenih ljudi, nego smjelim zamislila i suvremenim metodama i sredstvima ostvaruje svoje odgojno-pastoralni plan. Znao je sretno premisliti kršćanski nauk i dostignuća ljudskog znanja u korist odgojnih ciljeva. Pretače kršćansku ljubav u plodnu odgojnu djelatnost i tako postaje učiteljem pedagogije dobrote. Stvara ozračje predusretljivosti koja potiče i promiče dobro, a onemogućuje opasnosti koje mogu zavesti mlade. I zato don Bosco nije svetac koji se bavio odgojem, nego je on to ukoliko je utemeljitelj škole svetosti za odgoj. Njegova duhovnost, njegova radinost i njegova metodologija svjedoci su osobite odgojne izvornosti. To ga čini velikanom odgojne prakse.

Iz Predgovora knjige „Ukrali ste mi srce“, izdanje 1988., don Ambrozije Matušić.

Preventivni sustav

Preventivni sustav je najuzvišeniji izraz salezijanske pedagogije i duhovnosti. To je najbolje sažeo papa Ivan Pavao II u svom pismu »Juvenum Patris« (JP, 1988) u kojem Don Bosca proglašava »ocem i učiteljem mladeži«. Preventivni sustav »predstavlja srž Don Boscove odgojne mudrosti i tvori onu proročku poruku koju je on ostavio svojima i cijeloj Crkvi, privlačeći pažnju i priznanje brojnih odgojitelja i učenjaka pedagogije.

Izraz ‘preventivni’, koji Don Bosco upotrebljava, treba uzeti ne toliko u strogo lingvističkom značenju koliko u bogatstvu tipičnih oznaka svečeva odgojnog umijeća. Treba prije svega naglasiti volju za predusretanjem nastanka loših iskustava koja bi mogla izložiti pogibelji mladiće ili ih obvezati na duge i mučne napore oko ispravljanja loših postupaka.

Ali u izrazu su također sadržane, življene posebnom snagom, duboke intuicije, precizna opredjeljenja i metodološka mjerila kao: umijeće odgajanja u pozitivnom predlažući dobro u prikladnim i zanimljivim iskustvima, privlačnim zbog njihove plemenitosti i ljepote; umijeće koje čini da mladi rastu ‘iznutra’, naglašavajući unutarnju slobodu, boreći se protiv izvanjskih ograničenja i formalizama; umijeće pridobivanja srdaca mladih da bi ih se s radošću i zadovoljstvom oduševilo za dobro ispravljajući zastranjenja i pripremajući ih za budućnost solidnim odgojem karaktera. Ova poruka, naravno, pretpostavlja da u odgojitelju postoji uvjerenje kako u svakom mladom čovjeku, koliko god on bio na rubu ili stranputici, postoje snage dobra koje, ako se prikladno potaknu, mogu odlučivati o izboru vjere i poštenja.« (JP 8)

Projekt apostolskog života

Projekt apostolskog života (PAŽ) je karizmatska iskaznica salezijanaca suradnika u Crkvi, Salezijanskoj obitelji i u društvu. Sastoji se od Statuta i Pravilnika. Statut opisuje duhovna bogatstva našeg karizmatskog identiteta: određuje naš apostolski projekt, zacrtava put našeg posvećenja i poziva nas da ga svjedočimo kao najveći dar. Statut ocrtava profil salezijanca suradnika kakav bi trebao biti prikladan za svoj poziv i poslanje – pravi salezijanac u svijetu, prema izvornom nadahnuću don Bosca koji nas vidi kao gorućeg Božjeg suradnika u velikim izborima salezijanskog poslanja: obitelj, mladi, odgoj, preventivni sustav, zalaganje na društvenom i političkom području, s posebnom pozornošću i otvorenošću srca za siromašne, isključene, bolesne i rubne svake vrste.

Statut je blisko vezan uz našeg Utemeljitelja koji nam je htio izreći svoj duh. U njemu možemo pronaći don Bosca. Naša ljubav prema njemu prolazi kroz životno prihvaćanje evanđeoskog projekta koji nam on nudi. On je naš uzor.
Nužna nadopuna Statuta je Pravilnik koji prevodi u operativni i normativni oblik velika evanđeoska nadahnuća i životne izbore samog Statuta. On je njegova praktična primjena, tako da životna spoznaja Statuta nije cjelovita bez primjerenog proučavanja Pravilnika. Dva su to teksta različite naravi, ali to ne smije voditi do toga da zanemarujemo jedan od njih već ih treba spajati. Zajedno čine „knjigu života“ za svakog salezijanca suradnika.

Iz Predgovora „Projekta apostolskog života Udruženja salezijanaca suradnika“, 8.12.2013., don Pascual Chávez, vrhovni poglavar SDB.