Postani salezijanac suradnik

ŽELIM POSTATI SALEZIJANAC SURADNIK

Ako osjećaš želju postati dio udruženja salezijanaca suradnika, pomoći ćemo ti da tvoj izbor dozrijeva slobodno i odgovorno kroz nekoliko bitnih koraka: da se susretneš sa suradnicima našeg mjesnog središta s kojima ćeš u budućnosti dijeliti svoju formaciju, da upoznaš inicijative koje naše mjesno središte promiče te da prihvaćaš naš duh i poslanje, potpomognuto postupnim upoznavanjem, rastom i provjerom svojih vlastitih motiva.

PRIPRAVA ZA ULAZAK U UDRUŽENJE

Formalna priprava za ulazak u Udruženje traje do 2 godine, ali ta početna formacija tek je početak tvog cjeloživotnog rasta kao salezijanca.

Po završetku procesa formacije u mjesnom središtu, u pisanom oblik ćeš predati svoju molbu za ulazak u Udruženje koju će naše Mjesno vijeće uz vlastitu procjenu tvog prihvaćanja don Boscove karizme i sadržaja Projekta apostolskog života proslijediti Pokrajinskom vijeću koje, temeljem te prosudbe, odlučuje o prihvaćanju tvoje molbe.

Sam ulazak u Udruženje ostvaruje se osobnim davanjem Apostolskog obećanja koje je duhovno i crkveno opredjeljenje koje prihvaćaš kao slobodan i svjestan izbor. Time odgovaraš na Gospodinov dar i poziv da živiš vlastiti poziv u duhu salezijanske karizme.

(iz Pravilnika Projekta apostolskog života, čl.13.)

JAVI NAM SE

PRIPADNOST UDRUŽENJU

Po davanju Apostolskog obećanja i pristupanju Udruženju, novi salezijanac suradnik pripadnost Udruženju ostvaruje sudjelovanjem u životu mjesnog središta na način da:

  • sudjeluje na susretima trajne formacije,
  • sudjeluje aktivno u apostolskim inicijativama mjesnog središta te
  • pomaže materijalno Udruženje salezijanaca suradnika.